Zalety systemu

Jesteśmy najlepsi na rynku

ZASADNICZĄ FUNKCJONALNOŚCIĄ NASZEJ USŁUGI JEST EWALUACJA RYZYKA POPRZEZ OKREŚLENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA JEGO WYSTĄPIENIA ORAZ SIŁY WPŁYWU JEGO REALIZACJI NA STANDING FIRMY.

Nasz System dokonuje analizy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które obszary ryzyka są najistotniejsze z perspektywy działalnośći firmy i którymi należy zarządzać w pierwszej kolejnośći. Otoczenie gospodarcze, prawne, społeczne i polityczne przedsiębiorstw jest aktualnie bardzo złożone. Bez metodycznego podejscia do zarządzania poszczególnymi obszarami ryzyka i aplikacji, małe i średnie firmy nie są w stanie samodzielnie podejmować optymalnych decyzji. 

W ramach obszaru naszej usługi prowadzimy

  • identyfikacje ryzyka związanego z przedsiębiorstwem
  • automatyczne rekomendowanie rozwiązań biznesowych mających na celu minimalizację ryzyka
  • automatyczną identyfikacje podmiotów zajmujących się eliminacją lub redukcją poszszególnych typów ryzyka
  • automatyczne przygotowanie zapytan ofertowych
  • automatyczne porównywanie ofert na różnego rodzaje rozwiązania służące do redukcji lub eliminacji ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.