Firma

POLIXEL Sp.z o.o. jest niekwestionowanym liderem na rynku polskim wśród firm zajmujących się usługą zarządzania ryzykiem związanym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Jednym z kluczowych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie, przesądzającym o możliwości kontynuowania działalności, jest zarządzanie ryzykiem. Sama identyfikacja rodzajów ryzyka specyficzna dla danej firmy niejednokrotnie przysparza trudności nawet doświadczonym menadżerom. Co więcej, jest to wciąż dziedzina niewystarczająco rozwinięta, a aplikacje do zarządzania ryzykiem, ze względu na wysoki koszt wdrożenia, dostępne są wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Uwzględniwszy potrzeby i wyzwania stojące aktualnie przed menadżerami w sektorze MSP oraz dokonawszy analizy otoczenia rynkowego stworzyliśmy usługę, umożliwiającą efektywne zarządzanie ryzykiem biznesowym. Ryzyko może wynikać z rodzaju prowadzonej działalności, posiadającego majątku, sposobu finansowania aktywów, sprawności operacyjnej związanej ze ściąganiem należności, płatnością zobowiązań i zarządzaniem zapasami, sposobem zatrudniania pracowników i wieloma innymi aspektami.

Nasza usługa eliminuje ryzyko poprzez ocenę prawdopodobieństwa i siły wpływu jego realizacji na standing firmy. Prawdopodobieństwo szacowane jest za pomocą wskaźników charakterystycznych dla poszczególnych branż, skorygowanych o charakterystykę danego przedsiębiorstwa. Dzięki Serwisowi company-risk.com mogą Państwo optymalizować ryzyko i zwiększyć potencjał finansowy firmy. Usługa umożliwia przygotowanie analizy w oparciu o identyfikacje ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, automatycznie rekomenduje rozwiązania biznesowe mające na celu minimalizacje ryzyka, identyfikuje podmioty zajmujące się eliminacja poszczególnych typów ryzyka. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług i zapewniamy najwyższą jakość ich wykonania.

 

Pozdrawiamy,
Zespół Biura Polixel Sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny dla Klientów: 
POLIXEL SP. Z O.O.
ul. Piłsudskiego 11/9
31-110 Kraków 

 

Adres siedziby w Poznańiu:
POLIXEL SP. Z O.O.
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
tel: 784-42-22-72

 

Dane rejestrowe

Polixel Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu (61-706 Poznań) przy ul. Libelta 1a/2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000421677, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-240-57-90, REGON: 302119233 o kapitale zakładowym 5000,00 złotych.